Avaleht Nõuanded NÕUANNE I Kuidas tagada lapsele turvaline kooliaeg?
NÕUANNE I Kuidas tagada lapsele turvaline kooliaeg?

NÕUANNE I Kuidas tagada lapsele turvaline kooliaeg?

Eesti lastel algas kool, mis omakorda tähendab, et vanematel on taas saabunud aeg läbi mõelda, kuidas tagada lapsele ohutu ning turvaline kooliaeg: kas kõik kooliriided on olemas ja kuidas kaitsta last ning tema asju õnnetuste eest? Salva Kindlustuse praktika näitab, et lisaks rõõmudele toob kooliaeg tihti kaasa ka ootamatuid juhtumisi ja õnnetusi.

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt toob välja enamlevinud juhtumid, mis lastega toimuda võivad. Nendeks on tavaliselt asjade purunemine, vargus või kaotus, õnnetusjuhtumid lapse endaga või juhtumid, kui laps põhjustab kahju kellegi teise varale.

Et kaitsta last ja tema asju ootamatute õnnetuste eest, peaks vanem kõigepealt üle vaatama, kas ja millistel tingimustel on sõlmitud kindlustusleping või lepingud. Kodukindlustuse juures on kõige olulisem, et lisaks kodule endale, oleks kindlustuskaitse all ka kodune vara, ehk asjad, mida pereliikmed kodus kasutavad: mööbel, riided, elektroonika, kodutehnika jne.

Siiski selleks, et kaitstud oleks ka need asjad, mida laps endaga kooli kaasa võtab, jääb tavalisest koduse vara kaitsest natukene väheks. „Salval on kodukindlustuses selle tarbeks täiendav kindlustuskaitse, mis kaitsebki just vara väljaspool kodu,“ soovitab Kivirüüt. Selle lisakaitsega on kindlustatud kindlustatu ja temaga koos elavate pereliikmete (ka lastega) tavapäraselt kaasas olevad kodused asjad.

Foto: Shutterstock.com

Mitte kõik lapse asjad ei käi koduse vara kindlustuse all

„Kui vanemal lapsel on kaasas läpakas või mõni muu nutiseade, väiksem laps sõidab aga kooli ratta või tõuksiga, siis need asjad on kindlustuskaitse all, kui on valitud vara väljaspool kodu lisakaitse,“ lisab Kivirüüt. Selline kaitse aitab juhul, kui ratas varastatakse või läpakas kukub maha ja saab viga.

Rohkem aga juhtub jalgrataste ja jalgratturitega liiklusõnnetusi ja kukkumisi. Kui ratta varguse korral aitab lapsevanemat kodukindlustuse lisakaitse, siis ratta kasutamise käigus tekkinud kahjud nagu otsasõit või kukkumine, siia alla ei lähe. Salva pakub jalgrattakindlustust, mis on põhimõtteliselt võrreldav sõiduki kaskokindlustusega ning katab kõik enamlevinud kahjud, mis jalgrattaga juhtuda võivad.

„Samuti on oluline meeles pidada, et koduse vara hüvitispiir väljaspool kodu toimunud juhtumite korral ei pruugi piisav olla, et katta jalgrattaga seotud kahjud. Jalgrattakindlustuse kindlustussumma võib olla oluliselt kõrgem, vastavalt jalgratta väärtusele,“ lisab Kivirüüt.

Ka mobiilitelefonide puhul peab eraldi kindlustuskaitse valima. Nutiseadmete kindlustus käib koduse vara kindlustuse alla ning sellega on kaetud õnnetused, mis juhtuvad näiteks pere sülearvutite või tahvelarvutitega. „Mobiiltelefoni kindlustus on samuti kodukindlustuse all, aga kuna mobiilidega toimub palju õnnetusi, siis ei kuulu see automaatselt koduse vara kindlustuse sisse ning tuleb eraldi juurde valida,“ selgitab Kivirüüt.

Foto: Shutterstock.com

Kui kaovad dokument või koduvõtmed

Meeles peab pidama ka seda, et asjade (telefonide või trennikottide) unustamine ja kaotamine ei ole paraku kindlustusjuhtumid, nii et laps peab ka ise oma asjadega hoolas olema. Küll aga kodukindlustus aitab võtmete või dokumentide kaotuse puhul, kuid siinjuures tuleb taas tähelepanu juhtida, et valitud peab olema koduse vara koguriskikaitse.

„Kui laps kaotab ära oma koduvõtmed või näiteks rahakoti, kus sees on pangakaart ja võibolla ka ID-kaart, siis need on kindlustusjuhtumid. Võtmete kaotuse korral on tihtipeale vaja ära vahetada ka ukselukud, mis võib suhteliselt kallis lõbu olla,“ lisab Kivirüüt. Kui laps kaotab ära oma dokumendid, näiteks toimub see bussis või tänaval, siis hüvitatakse uute dokumentide vormistamise kulu.

„Kindlustuslepingu sõlmimisel on oluline ka omavastutuse suuruse valik, eriti mobiiltelefonide kaitse puhul. Kui näiteks lapse mobiili hind on 150 eurot ja omavastutuse tase on 200 eurot, siis sellisel juhul jääb kahju omavastutusele alla ning kindlustusvõtja enda kanda. Kui telefoni hind on aga 500 eurot, siis igal juhul tasub kindlustus ennast ära,“ selgitas Kivirüüt.

Õnnetused on kooli ajal sagedasemad tulema

Kooliajal ning trennide hooaja algusega kerkivad päevakorrale ka laste ja noorte vigastused ja õnnetused. Lapse enda vigastuste eest kaitseb õnnetusjuhtumikindlustus, teistele inimestele või nende varale tekitatud kahju korvab aga kodu vastutuskindlustuse laste poolt põhjustatud kahjude lisakaitse.

Trennid, kehalise kasvatuse tunnid, vahetunnid – need kõik on potentsiaalsed traumaohu allikad. Õnnetusjuhtumikindlustus aitab siinjuures tagada ka seda, et vigastada saanud lapsega töölt eemale jäämise tõttu ei tekiks auku pere eelarvesse. Traumade puhul maksab Salva valuraha hüvitist, aga kui õnnetuse tagajärjel tekib püsiv vigastus või tervisehäire, siis lisandub veel püsiva puude hüvitis. Kui laps satub õnnetuse tagajärjel haiglasse, hüvitab ravikulud küll haigekassa, kuid paranemiseks vaja mineva tasulise arstiabi või taastusravikulud aitab katta õnnetusjuhtumikindlustus.

Piisavalt kahjusid on toonud ka olukorrad, kus laps koolist koju tulles poes, bussis või hiljem kodu juures põhjustab oma tegevusega kahju kolmandatele isikutele. Siin tuleb appi kodu vastutuskindlustuse laste lisakaitse. „Kõigile lastele ja lastevanematele aga ilusat ja ohutut kooliaega!“ soovis Kivirüüt.

Ootamatuid juhtumeid Salva praktikast, kus appi tuli kodu vastutuskindlustus:

  • Laps tõmbas poes kogemata maha riiulitäis kaupa.
  • Laps sisenes linnaliinibussi koos oma tõukerattaga, kuid mis juhtumisi käest lahti kukkus nii õnnetult, et terve bussi klaasuks purunes kildudeks.
  • Suuremate laste mänguhoos lendas pall naabri maja aknasse.
  • Laps otsustas kiviga võõrale autole ilusa pildi joonistada ning selle käigus kraapis ära sõiduki kerepaneeli.