1. Avaleht
  2. Nõuanded
  3. HOIA SILMAD LAHTI I Euroopa Komisjoni kampaania juhib tähelepanu kuriteoohvrite õigustele
HOIA SILMAD LAHTI I Euroopa Komisjoni kampaania juhib tähelepanu kuriteoohvrite õigustele

HOIA SILMAD LAHTI I Euroopa Komisjoni kampaania juhib tähelepanu kuriteoohvrite õigustele

Igal aastal langeb üks neljast eurooplasest mõne kuriteo ohvriks. Kampaaniaga “Hoia silmad lahti” eesmärk on panna inimesi rohkem märkama isikuvastast, soolist ja lastevastast vägivalda Eestis. See on mõeldud eelkõige ohvrite lähikondsetele, keda kutsutakse üles silmi lahti hoidma, et ära tunda ja aidata kuriteoohvreid.

Franz Malmsten ja Robin Valting. Foto: Sandra Süsi

Euroopa Komisjon algatas kuriteoohvrite toetamise kampaania selleks, et inimesed oskaksid paremini ära tunda kuriteoohvreid ning teaksid, kust ohvrid Eestis abi saavad. Kampaania ise sai alguse samuti lahtiste silmadega – avaüritusel osalenud avaliku elu tegelased, teiste seas Luisa Rõivas, Kristjan Lüüs, Franz Malmstein, Markus Kristofer Sinivee, Robin Valting jpt, pidid üksteisele võimalikult kaua silma vaatama. Viru Keskuse aatriumis toimunud üritust juhtis Kethi Uibomägi.

Kethi Uibomägi ja Franz Malmsten. Foto: Sandra Süsi

Kampaania on osa ELi ohvrite õiguste strateegiast, mille eesmärk on tagada, et kõik kuritegude ohvrid saaksid täielikult oma õigustele toetuda. “Peame oskama märgata kuriteo ohvreid ja pakkuma neile tuge, mida nad vajavad paranemiseks ja elus edasiliikumiseks,” ütles Euroopa Komisjoni justiitsvolinik Didier Reynders. “Paljud ohvrid ei ole paraku teadlikud oma õigustest ega sellest, kuidas neid kasutada,” lisas ta.

Enne kampaania käivitamist viis Euroopa Komisjon Eestis läbi uuringu 18–30-aastaste seas, et hinnata teadlikkust ohvrite õigustest. Samuti oli eesmärk uurida teadlikkust tugiteenuste kättesaadavuse ja kuritegudest teatamise võimaluse kohta. Uuringust selgus, et 49% Eesti vastajatest ei tea, et kuriteoohvritele on EL-is konkreetsed õigused. Lausa 44% vastanutest, ei tea üldse või teavad väga vähe, kuhu tuleb kuriteo ohvril oma õiguste kaitseks pöörduda. Siiski on oluline, et ohvrid ning nende sõbrad ja perekond mõistaksid, millised õigused neil on ja kuidas neid kasutada.

Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega teavad uuringus osalenud eestlased teistes riikides vastanutest paremini, et kuritegudest saab teada anda ka veebi teel – sellest võimalusest teadsid 37% vastanutest. Teiste riikide puhul oli see arv keskmiselt 16% vastajatest.

Samast uuringust selgub, et 96% Eesti vastajatest soovitaks ohvril abi otsida professionaalsete tugiteenuste kaudu. Seetõttu tõstetakse kampaaniaga esile ka asutusi ja organisatsioone, kelle poole ohvrid saavad abi saamiseks pöörduda.

  • Kogu info kuritegude, ohvrite õiguste ja tugiorganisatsioonide kohta Eestis on saadaval kodulehel.
Head Uudised GoodNews