Avaleht Nõuanded 10 nõuannet: kui otsustad siiski ilutulestikku teha, siis ohutult!
10 nõuannet: kui otsustad siiski ilutulestikku teha, siis ohutult!

10 nõuannet: kui otsustad siiski ilutulestikku teha, siis ohutult!

Aastavahetuse valguses paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) südamele, et enne ilutulestiku tegemist tasuks mõelda, kas see on ilmtingimata vajalik. Kui otsustad siiski ilutulestikku teha, siis jäta meelde ja järgi 10 peamist ohutusreeglit!

„Iga aastavahetus toob kaasa õnnetusi, mis on seotud ilutulestiku kasutamisega. Statistika näitab, et paljud pürotehnilise tootega seotud õnnetused juhtuvad kas täiskasvanud meeste või lastega. Seepärast on oluline käituda ise vastutustundlikult ja selgitada ka lastele ilutulestikuga seotud ohtusid,“ kommenteeris TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

TTJA tuletab meelde 10 peamist ohutusreeglit pürotehnika kasutamisel

  • pürotehnikat tohib kasutada üksnes kaine peaga;
  • loe toote kasutusjuhendit ja käitu vastavalt sellele;
  • vali ilutulestikuks õige aeg ja koht (pea kinni öörahust! Öörahu järgimise erandid on ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit);
  • arvesta teistega – nii inimeste kui ka loomadega ning taga nende ohutus, kes ilutulestikku kardavad;
  • toesta toode korralikult;
  • ära kummardu toote kohale hetkekski;
  • hoia ohutusse kaugusesse (info toote pakendil);
  • kui toode ei sütti, oota 10-15 minutit, enne kui sellele lähened;
  • kui väljas on tugev tuul, jäta ilutulestik ära;
  • ära jäta tekkinud prügi vedelema!

Teinemaa lisab, et peamisteks õnnetuste põhjusteks on hooletus, ettevaatamatus, alkoholijoove ja oskamatus pürotehnilise tootega ümber käia, näiteks jäetakse toode toestamata. Toestamata toode võib ümber kukkuda ja seab seeläbi ohtu ümbritsevad inimesed ja hooned. Enne ilutulestiku tegemist mõtle, kas ilutulestiku tegemine on ilmtingimata vajalik. Kui otsustad siiski ilutulestikku teha, siis tee seda ohutult!