Avaleht Huvitav Uuring: Mida hoiavad eestlased oma külmkapis?
Uuring: Mida hoiavad eestlased oma külmkapis?

Uuring: Mida hoiavad eestlased oma külmkapis?

Foto: Pixabay

Samsungi tellitud ja Norstati läbiviidud uuringust selgus, et Eesti inimesed hoiavad oma külmkappides eelkõige kiiresti riknevaid tooteid. Pikalt püsivaid toiduaineid, nagu konservid ja hoidised, paigutatakse pigem keldrisse või sahvrisse ning seepärast vahetub suurem osa külmkapi sisust kõigest nädalaga.

Eesti, Läti ja Leedu elanike eelistusi uurinud küsitlusest selgus, et tervelt 82% protsendi inimeste külmkappide sisu püsib värskena maksimaalselt üks nädal ning 42% küsitletute tooted seisavad külmkapis kõigest paar päeva. Riikide võrdluses eelistavad eestlased oma külmkappi täita rohkem värskete toodetega, erinevalt Leedu ja Läti inimestest.

Lisaks selgus, et keskmiselt 44% protsenti küsitletutest kasutab külmkappide eraldi temperatuuri ja õhuniiskust reguleerivaid sektsioone, et oma tooteid veelgi kauem värskena hoida. Leedukad ja lätlased, kellel on kodudes eestlastega võrreldes vanemad külmkapid, sooviksid ka antud sektsioone kasutada, kui neil see funktsioon olemas oleks. Uuringu kohaselt jääb 65% inimeste kodus olevatest külmkappidest vanusevahemikku 3-10 aastat ning riikide võrdluses on keskmiselt kõige vanemad külmkapid lätlaste majapidamistes.

Samsung Eesti juht Toomas Tiits märkis, et uuringust tuli selgelt välja just see, et inimesed, kelle kodus on uuemad külmkapid rohkemate funktsioonidega, mida reaalselt ja teadlikult ka kasutatakse, saavad hoiustada rohkem ja kauem kiire riknemisajaga tooteid. „See tähendab, et inimestel on võimalik kauem värskena hoida näiteks puu- ja juurvilju, värsket liha ning nad ei pea nii palju toituma valmistoodetest. Seega on võimalik üleüldiselt toituda tervislikumalt,“ selgitas Tiits.

Inimestel on võimalik kauem värskena hoida puu- ja juurvilju, värsket liha ning nad ei pea nii palju toituma valmistoodetest.

Külmikute erinevate funktsioonide osas peetakse kõige olulisemaks jäävaba ehk No Frost süsteemi olemasolu, mida pidas oluliseks 62% Eesti inimestest. Leedus pidas seda tähtsaks tervelt 82% vastanutest. Olulisuselt järgmise (54%) funktsioonina hinnati eraldi sektsioonide jahutamise võimalust. Puhkuse seadet ehk funktsiooni, mil kodust pikemalt lahkumise ajal hoiab külmkapp kokku energia pealt, kuna uksi ei avata, pidas oluliseks kõigest 36% eestlastest. 21% tunnistas, et ei teagi, et selline funktsioon eksisteerib või kuidas see toimib.

„Tänapäevastel külmkappidel on palju väga kasulikke funktsioone ning kindlasti tasub nendega tutvuda, sest see aitab säästa energia pealt kui ka hoida oma toiduaineid kauem värskena,“ märkis Toomas Tiits. „Samsung on uuemate ja suure mahutavusega külmikute puhul pööranud just palju tähelepanu sellele, et tänu erinevatele nutikatele sektsioonidele püsiks kõik sinna paigutatud toiduained ka võimalikult pikalt värskena.“

Samsungi tellitud uuringu viis Eesti elanike seas läbi Norstat, uuringus osales 500 inimest. Eestis, Lätis ja Leedus samaaegselt läbi viidud küsitluse eesmärk oli selgitada, millised on inimeste valikueelistused uue külmkapi ostmisel.

Kommentaarid