Avaleht Reis&Puhkus Tallinna vanalinna keskmine soovitamishinne on 9,26
Tallinna vanalinna keskmine soovitamishinne on 9,26

Tallinna vanalinna keskmine soovitamishinne on 9,26

Tallinna vanalinn on ligitõmbav piirkond välisturistidele, kuid ka eestimaalased peavad vanalinna eriliseks ja huvipakkuvaks vaba aja veetmise kohaks, selgub Tallinna Strateegiakeskuse tellitud küsitlusest.

Eesmärgiks oli uurida vanalinna mainet ja külastuskogemust Eesti elanike hulgas. Tallinna vanalinna maine on väga positiivne. Vanalinnas on eestimaalaste arvates huvitavad muuseumid-näitused, piisavalt häid söögikohti ja seal on turvaline. Kuid esines ka arvamusi, et see on küllaltki kallis piirkond (68% vastanutest), ligipääs vanalinnale ei ole kuigi hea (35%) ja lastele ei leidu seal piisavalt huvitavat tegevust (29%).

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul pole Tallinna vanalinna positiivne maine kohalike seas üllatuseks. „Eestimaalased on uhked vanalinna üle ja leiavad, et see on küll väga väärt koht välismaalastele näitamiseks, kuid pole siiski vaid välisturistidele mõeldud. Oleme pandeemia ajal aktiivselt tutvustanud vanalinna ka Eesti inimestele ja kutsunud seda sagedamini külastama. Hea meel tõdeda, et meie inimesed käivad vanalinnas vaba aega veetmas vaatamata sellele, et seda peetakse kalliks piirkonnaks. Ettevõtjad peaksid kiiremini turu muutustele reageerima ja oma teenuseid paremini kohalikele kohandama ja seda ka teenuste hinnastamise osas,“ leiab Riisalu. „Vanalinn on ideaalne piirkond jalutamiseks ja vaba aja veetmiseks. Seda peetakse turvaliseks ja tõenäoliselt aitab selle tunde loomisele kaasa ka see, et vanalinna on püütud hoida võimalikult autovabana.“

Strateegiakeskuse turismiosakond on viimase aasta turundustegevustes varasemast olulisemalt rohkem pööranud igapäevaselt tähelepanu Tallinna vanalinna tutvustamisele siseturul. Möödunud suve siseturukampaania „Avasta suvist Tallinna“ tõstis eraldi esile vanalinna vaatamisväärsusi, seal toimuvaid üritusi ja tegevusi. Eelmise aasta jõuluajal kutsuti külastama muinasjutulist vanalinna.

Keskmisest oluliselt sagedamini külastavad vanalinna tallinlased ja Põhja-Eesti elanikud. Eestlastega võrreldes armastavad vanalinna külastada rohkem mitte-eestlased ja kuni 50-aastased inimesed. Kõige populaarsemad tegevused vanalinnas on jalutamine ja vaatamisväärsustega tutvumine (80%), erinevate söögikohtade külastamine (60%) ning kultuuri- ja meelelahutusüritustel osalemine (42%). Vabal ajal käiakse vanalinnas peamiselt koos partneri, täiskasvanud pereliikme (66%) või sõpradega (54%).

Vastajate rahulolu oma viimase aasta Tallinna vanalinna külastusega on väga kõrge – 55% neist hindas seda hindega 9 või 10 ja 38% hindega 7-8. Keskmine rahulolunäitaja on 8,62 palli 10-st. Kõige positiivsema mälestusena viimasest külastusest toodi välja vanalinna meeldivat atmosfääri, miljööd. Samuti märgiti vanalinna ilu, puhtust ja heakorda, aga ka seda, et oli vähem välisturiste ja oli meeldivalt rahulik. Vanalinna soovitaks oma tuttavatel külastada 77% hindega 9-10 ja 18% hindega 7-8. Keskmine soovitamise hinne on 9,26 palli.

Tutvu tulemustega põhjalikumalt.

Küsitluse viis läbi telefoniküsitluse meetodil Turu-uuringute AS. Küsitluse sihtrühmaks olid 15-aastased ja vanemad Eesti elanikud. Kokku osales 1004 vastajat. Tulemused on esinduslikud sihtrühma, soo, vanuse, rahvuse ja elukoha lõikes.