Avaleht Nõuanded Plaanid sõita välisriiki? Vaata, millised on kõige värskemad nõuded ja piirangud
Plaanid sõita välisriiki? Vaata, millised on kõige värskemad nõuded ja piirangud

Plaanid sõita välisriiki? Vaata, millised on kõige värskemad nõuded ja piirangud

Suvi on tulemas ning paljud meist juba kibelevad puhkusele. Juhul, kui puhkuseplaaniks on reis välismaale, tasub sekelduste vältimiseks teada kõige värskemaid nõudeid ja piiranguid.

Foto: Shutterstock.com

Gjensidige tellitud uuringust selgub, et kokku 25% Eesti elanikest plaanib sel aastal reisima hakata, 26% aga ootab Covid-19 pandeemia lõppemiseni. Vaid 11% vastajatest pole kunagi reisimist lõpetanud, nende seas on sagedamini mehed, 20-24-aastased ja kõrgema sissetulekuga inimesed. Reisivatest inimestest 74% ostab alati reisikindlustuse ja 8% hakkas seda viiruse levikust tulenevalt ostma sagedamini.

Foto: Pixabay

 

Reisi planeerides tasub arvestada, et valdavalt kehtib kõigis riikides nõue, millest tulenevalt tuleb COVID-19 haigestumise või positiivse testitulemuse korral haigus läbi põdeda asukohariigis ning jääda isolatsiooni vastavalt sealsele kehtestatud korrale. “Reisikindlustus aitab ära hoida olukorra, kus turvalisus võib jääda raha taha, on see siis kadunud pagas või vajadus haiglaravile. Riigiti on ravikulud väga erinevad, mistõttu tasub alati kõigeks valmis olla,” sõnas Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse juht Maarika Mürk.

Järgnevalt anname lühikese ülevaate nõuetest ja piirangutest, mis kehtivad praegu: 

Reisimine lähiriikidesse

Läti

Alates 01.04.2022 ei kehti Lätti sisenemisel enam reisipiirangud ning ei nõuta EL COVID digitõendi (vaktsineerimis- läbipõdemis- või testimistõend) olemasolu. Piirangud kehtivad vaid kõrge riskiga riikidest sisenemisel, kuid 01.04.2022 seisuga selliseid riike ei ole määratletud.

Riigisisesed piirangud: maskikohustus (meditsiiniline mask või FFP klassi klapita respiraator) jääb üle 7 aastastel kehtima ühistranspordis (v.a taksod), sotsiaalhoolekandeasutustes ja tervishoiuteenuse saamisel.

Soome

Alates 01.02.2022 ei rakendata ELi ja Schengeni riikide (sh Eesti) suhtes enam piirikontrolli, kuid tervisekaitsemeetmetega jätkatakse. See tähendab, et Soome saavad ELi ja Schengeni riikidest reisijad siseneda vabalt, sealhulgas turismi eesmärgil.

Järgida tuleb tervisekaitsemeetmeid ning terviseametnike juhiseid, täpsema info leiate FINENTRY veebiteenusest.

Kuni 08.05.2022 kehtivad lisapiirangud väljastpoolt ELi ja Schengeni ala Soome saabujatele.

ELi ja Schengeni riikidest (sh Eestist) saavad Soome siseneda:

  • täielikult vaktsineeritud isikud (Soome poolt aktsepteeritud vaktsiinid), kes tõendavad, et vaktsineerimiskuur on lõpetatud vähemalt 7 päeva enne riiki sisenemist;
  • isikud, kes on koroonaviiruse läbipõdenud ja saanud ühe vaktsiinidoosi, võrdsustatakse täielikult vaktsineeritutega. Piiri ületamisel tuleb tõestada seda ühe sertifikaadiga (ei sobi eraldi tõendid läbipõdemise ja ühe vaktsiinidoosi kohta);
  • isikud, kes tõendavad, et on viimase 6 kuu jooksul koroonaviiruse läbipõdenud;
  • isikud, kes esitavad koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadi 72h jooksul enne riiki sisenemist tehtud negatiivse testitulemuse (PCR või antigeeni test) kohta või sertifikaadi vähemalt 14 päeva enne riiki sisenemist saadud ühe vaktsiinidoosi kohta, peavad tegema kordustesti 3-5 päeva pärast Soome sisenemist;
  • isikud, kes ei esita mitte ühtegi eespool nimetatud sertifikaati peavad kohe Soome saabudes tegema testi piiripunktis ning kordustesti 3-5 päeva pärast Soome sisenemisest.

Lapsed: tervisekaitsemeetmed (testimine) ei puuduta 2007. aastal või hiljem sündinud lapsi.

Erandid: tervisekaitsemeetmeid ei rakendata nt kaubaveo ja logistikapersonalile, laevade, õhusõidukite või rongide meeskondadele või isikutele, kelle riiki sisenemise põhjuseks on ootamatu tervist või julgeolekut ohustava ühiskonna infrastruktuuri puudutava ohu tõrjumine.

Leedu

Alates 15.02.2022 saavad Leetu piiranguteta siseneda kõik EL ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidest saabuvad reisijad, k.a vaktsineerimata ja haigust läbipõdemata inimesed. Enam ei ole vaja täita ka elektroonilist küsimustikku.

Riigisisesed piirangud: alates 05.02.2021 ei pea kaubanduskeskuste, kinode ja teatrite, restoranide ja kohvikute ning spordiklubide jt teenindusasutuste külastamiseks esitama EL COVID digitõendit. Alates 04.04.2022 on siseruumide maski kandmine soovituslik.

Rootsi

Alates 09.02.2022 ei kehti Rootsi sisenemisel enam reisipiirangud ning Põhjamaadest, ELi- ja EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) riikidest sisenejatelt ei nõuta EL COVID digitõendi (vaktsineerimis- läbipõdemis- või testitõend) olemasolu. Alates 01.04.2022 ei kehti piirangud ka kolmandatest riikidest sisenemisel.

NB! Reisimisel tuleb arvestada, et piirangud võivad kiirelt muutuda. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda vastava riigi saatkonna poole Eestis. Lisainfot saab sihtriigi välisministeeriumi kodulehtedelt, kus on võimalik enamjaolt teksti inglise – või vene keelseks muuta.

Teistesse riikidesse reisimine

Endale huvipakkuva riigi piirangute kohta loe enne reisi Reisi Tagalt lehelt. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta on soovitatav pöörduda vastava välisriigi esinduse või ametiasutuste poole.

Ootamatuid kulusid aitab vältida reisikindlustus

Enne reisi on soovitatav sõlmida reisikindlustus, et kaitsta ennast ootamatute kulude eest. „Reisikindlustus aitab kaitsta inimesi ja tervist, et õnnetuse korral ei tabaks inimest veel teinegi, finantsiline kriis. Lisaks aitab reisikindlustus ka juhtudel, kui pagas lennureisi ajal kadunuks jääb või saabub hilinemisega,” ütles Gjensidige esindaja.

Foto: Shutterstock

Kindlustunde reisil tagab veel teiste kindlustuste olemasolu õnnetusjuhtumikindlustus

Kuna elu on täis ootamatusi ja sõltumata elu­stiilist võib juhtuda õnnetusi, siis tasub mõelda veel teiste kindlustuste peale. Näiteks koos kodukindlustusega on kindlasti julgem reisida kui ka sinu kodu on kindlustatud – nii saad olla kindel, et oled varguse ja vandalismi eest rahalises mõttes kaitstud. Kõikide Gjensidige kindlustustoodetega saad tutvuda nende kodulehel.

Üldised põhimõtted reisimiseks:

  • Jälgi sihtriigi nakkuskordajat välisministeeriumi kodulehelt.
  • Vii end kurssi sihtriigi piirangutega ja järgi Terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks.
  • Registreeri oma reis välisministeeriumi Reisi Targalt lehel, et selle kaudu saaks sind uuenevatest piirangutest teavitada.
  • Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega.
  • Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, viiruse kahtluse korral võta ühendust oma perearstiga.

* Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbiviidud uuringus küsitleti 4800 inimest Balti riikides vanuserühmas 16–64. Andmed koguti 2022. aasta veebruaris.

Allikad: Reisitargalt.ee; Kriis.ee; Terviseamet.ee; Finentry.fi; Thl.fi; Polisen.se