1. Avaleht
  2. Ole teadlik
  3. Kas fondidesse investeerimine ka tegelikult sinu portfelli hajutab?
Kas fondidesse investeerimine ka tegelikult sinu portfelli hajutab?

Kas fondidesse investeerimine ka tegelikult sinu portfelli hajutab?

Lisaks üksikaktsiatele pakuvad investoritele palju huvi ka ETFid ehk börsil kaubeldavad investeerimisfondid, mis koondavad enda alla erinevaid väärtpabereid või aktsiaid. Peamine eesmärk fondidesse investeerimisel on oma portfelli lihtsalt ja tõhusalt hajutada, kuid Luminori privaatpanganduse varahalduri Kalle Kose sõnul ei tähenda ETFidesse investeerimine automaatselt hajutatud portfelli ja maandatud riske.

Peamine eesmärk fondidesse investeerimisel on oma portfelli lihtsalt ja tõhusalt hajutada.

ETFid (ingl exchange-traded fund) on olemuselt investeerimisfondid, mille peamine eesmärk on järgida võimalikult täpselt fondi alusvara hinnaliikumist. „Alusvara näitab, kuhu fond investeerib ning erinevaid võimalusi selleks on väga palju, näiteks regionaalsed aktsiaindeksid, teatud sektorid või kindlad toorained,“ selgitas Kose. Ta lisas, et sobiva ETFi valik sõltub suuresti investori plaanidest ja eesmärkidest ning riskitaluvusest.

Alusvara näitab, kuhu fond investeerib ning erinevaid võimalusi selleks on väga palju, näiteks regionaalsed aktsiaindeksid, teatud sektorid või kindlad toorained.

Aktiivselt juhitud fondide ja ETFide erinevus seisneb selles, et kui aktiivsete fondide puhul on fondijuhi eesmärk võrdlusindeksi tootlust ületada, siis ETFi puhul ei soovita seda tootlust ületada, vaid järgida. Mida täpsemalt see õnnestub, seda parem. „Kuna ETFi tootlus on piiratud, siis on see investeerimise viis pigem pikaajalise eesmärgiga ning kiiret või ootamatut rikastumist ei tasu loota. Samas on väiksem liikumisulatus ka eelis, kuna tõenäosus, et sinu investeering suure languse järgselt taastub, on märksa suurem,“ rääkis varahaldur.

Aktiivselt juhitud fondide ja ETFide erinevus seisneb selles, et kui aktiivsete fondide puhul on fondijuhi eesmärk võrdlusindeksi tootlust ületada, siis ETFi puhul ei soovita seda tootlust ületada, vaid järgida.

Börsil kaubeldavate investeerimisfondide peamine eelis on investeeringute hajutamise potentsiaal. Hästi hajutatud portfell aitab alandada ja maandada võimalikke riske, mistõttu on selles osas ETFidel üksikaktsiate ees selge eelis. Siiski arvatakse sageli ekslikult, et ükskõik millisesse ETFi investeerimine tagab hea portfelli hajutatuse.

„Näiteks S&P 500 börsiindeksi puhul võiks arvata, et tegemist on laiapõhjalise indeksiga, mille alla on koondunud USA 500 edukaimat ettevõtet, kuid 2023. aasta lõpu seisuga moodustasid seitse suurimat ettevõtet (nn suur seitsmik) selle börsiindeksi turukapitalisatsioonist koguni 28%. Kui pooltel nendest peaksid tekkima raskused, mõjutab see märkimisväärselt kogu aktsiaindeksi suunda,“ tõi Kose näite. Seetõttu tasuks ETFide valikul olla tähelepanelik ja mõelda, kas hajutamine on ainult näiline või aitab tõepoolest võimalikke riske maandada.

ETFidesse investeerimine on tihtipeale ka efektiivsem ning soodsam kui üksikaktsiate ostmine. „ETFide kontsentreeritus võimaldab investeeringu teha ühe terve regiooni peale ehk hajutatuse tagamine on kuluefektiivsem. Samuti võib fondidesse investeerimine anda teatud regioonidele parema ligipääsu, sest tavainvestoritel on lihtsam investeerida laiahaardelisse ETFi kui hakata välismaa turul üksikaktsiaid välja selekteerima.“

ETFidesse investeerimine on tihtipeale ka efektiivsem ning soodsam kui üksikaktsiate ostmine.

Luminori privaatpanganduse varahaldur tuletas meelde, et kuigi ETFidel on palju eeliseid, siis ka fondidesse investeerimine on riskantne ning liigne riskide võtmine võib kaasa tuua suuremaid kaotusi. Seetõttu on riskide maandamiseks ja eriti alustava investorina oluline tähelepanu pöörata ETFide varamahu poole, et varade maht oleks võimalikult laiapõhjaline ja suur. Samuti tasub kindlasti tutvuda fondihalduri taustaga, et vähendada nn vastaspoole riski.

„Kindlasti soovitan hoolega jälgida ka ETFide kogukulude määra, mis näitab, kui suur on fondi kõikide kulude suhe fondi varade mahuga. Kui kahel sama alusvaraga ETFil on erinev kulumäär, siis tuleks eelistada seda, mille kogukulude määr on madalaim,“ sõnas Kose.

Head Uudised GoodNews