Avaleht Maailmas Eurocitiesi sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel otsiti uut kokkulepet
Eurocitiesi sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel otsiti uut kokkulepet

Eurocitiesi sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel otsiti uut kokkulepet

Ligi 70 linnajuhti osalesid eelmise nädala lõpus esmakordselt toimunud Eurocitiesi linnade sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel, et saavutada kõigi EL-i valitsustasandite vahel uus kokkulepe, millega soovitakse vähendada sotsiaalset ebavõrdsust, pidurdada kodutuse ja töötuse kasvu ning soodustada koroonakriisist taastumist.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina rõhutas oma ettekandes, et Tallinna arengustrateegias 2035+ on linn seadnud endale üheks oluliseks sotsiaalhoolekande valdkonna eesmärgiks sotsiaalse tõrjutuse ennetamise ja iseseisva toimetuleku soodustamise paindlike lahenduste abil. Abilinnapea sõnul on Tallinna jaoks abivajajatele elamispinna tagamine ning tõhus resotsialiseerimisteenus kindlaks prioriteediks.

Ühtlasi rääkis abilinnapea, et Tallinn plaanib lähiaastatel panustada kodutute ja madala sissetulekuga linlaste eluasemeprobleemide leevendamiseks tehtavatesse investeeringutesse. „Linna eelarvestrateegias on ette nähtud vahendid investeeringuteks ja toetavateks teenusteks 2021-2025, et toetada Euroopa sotsiaalõiguste samba 19. artikli “Eluase ja abi kodututele” põhimõtteid, mis Tallinna mõistes tähendab nii olemasolevatesse sotsiaal- ja munitsipaalmajadesse investeerimist kui ka majutuse võimaluste laiendamist, sh inimeste toetamist tavapärasel üüriturul,“ selgitas Beškina.

Tippkohtumisel rõhutati, et linnad on Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava elluviimisel ja õiglase, kaasava ja jätkusuutliku taastumise tagamisel olulised partnerid. “Linnajuhtidena oleme viimase aasta jooksul suurendanud oma vastutust sotsiaalpoliitika elluviimisel ja riiklike sotsiaalsete investeeringute tagamisel,” ütles Eurocitiesi president ja Firenze linnapea Dario Nardella. “Kuid kriisist väljumine, millega nüüd silmitsi seisame, nõuab julgeid otsuseid ja loovust.”

Linnajuhid ütlevad oma järeldustes, et EL-i 2030. aasta sotsiaalhoolekande eesmärgid peaksid vastama ambitsioonikatele reformidele ja investeeringutele. Täpsemalt seati eesmärgiks, et toimuks linnade osalusel iga-aastane sotsiaalvaldkonna tippkohtumine Euroopa sotsiaalsete õiguste samba tegevuskava üle, tõstetaks sotsiaalteemade olulisust Euroopa rohelises kokkuleppes ning suurendataks investeeringuid sotsiaalhoolekande taristusse, sealhulgas sotsiaaleluasemetesse.

Dario Nardella esitas linnade sotsiaalvaldkonna tippkohtumise järeldused EL-i riigijuhtidele 7. mail Portos toimunud EL-i sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel, et kinnitada linnade pühendumust EL-i uue sotsiaalhoolekande tegevuskava kujundamisel ja elluviimisel kaasava, püsiva ja jätkusuutliku taastumise nimel Euroopas.

Eurocities on suurim ja mõjuvõimsaim Euroopa suurlinnu ühendav organisatsioon, kuhu kuulub üle 145 linna. Tallinn on Eurocitiesi liige alates 1998. aastast ning kuulus aastatel 2018-2020 ka organisatsiooni juhatusse.