Avaleht Huvitav Bassadone Baltic OÜ, Auto-Bon Baltic OÜ ja Autohalle OÜ kuuluvad maailma parimate töökohtade hulka
Bassadone Baltic OÜ, Auto-Bon Baltic OÜ ja Autohalle OÜ kuuluvad maailma parimate töökohtade hulka

Bassadone Baltic OÜ, Auto-Bon Baltic OÜ ja Autohalle OÜ kuuluvad maailma parimate töökohtade hulka

Bassadone Automotive Nordic OY kontserni kuuluvad Bassadone Baltic OÜ, Auto-Bon Baltic OÜ ning Autohalle OÜ pärjati teist aastat järjest „Great Place to Work“ tiitliga.

Oktoobris 2022 väljastatud sertifikaat kinnitab, et oleme teist aastat järjest uuringus osalenud ettevõtete seas parimate hulgas. Rahvusvaheline sertifikaat tunnustab tööandjaid, kes on pühendunud silmapaistva töötajakogemuse ja usaldusliku töökultuuri loomisele.

Foto: Unsplash

“Great Place to Work” uuring viiakse läbi 10 000 ettevõtte seas ning selles osalevad kõik nende ettevõtete töötajad. Vastajaid peab olema kollektiivist vähemalt 73% (kolme Bassadone ettevõtte kollektiivist vastas 85%) ning positiivseid vastuseid / tagasisidet vähemalt 62% (kolme Bassadone ettevõtte vastustest oli positiivseid 85%). Töötajate tagasisidest kujuneb läbipaistev usaldusindeks, mis peegeldab töötaja suhtumist juhtkonda, kolleegidesse ning oma töösse üldiselt.

Mida peavad töötajad kõige olulisemaks?

Bassadone kontserni Eesti ettevõtetes hinnati kõige kõrgemalt õiglast suhtumist töökohal ning inimestest hoolimist. Lisaks peetakse väga oluliseks suhteid kolleegidega, kaasaegseid töötingimusi ning inimeste kaasamist erinevatesse projektidesse.

Foto: Unsplash

Küsitluse kommentaaridest jäi sel korral enim kõlama „hea töökeskkond ja meeskond“, „pühendunud ja professionaalne kollektiiv“ ning „kollektiivi omavaheline suhtlus ning läbisaamine“. Mitmel korral märgiti ära ka ettevõtte läbipaistev ja õhuke juhtimisstruktuur ning otsese omaniku huvi töötajate ja ettevõtte tegevuse osas. Rekordilised 92% 158-st töötajast arvavad, et nende töökoht on Great Place to Work.

Lisaks Bassadone grupi Eesti ettevõtetele on värskelt sertifitseeritud ka kontserni Soome ning Läti ettevõtted.