Avaleht Reis Uuendatud teave liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele
Uuendatud teave liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele

Uuendatud teave liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele

Alates esmaspäevast, 11. jaanuarist ei ole Eestisse saabumisel liikumispiirangut neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 50 inimese 100 000 elaniku kohta. Praeguse seisuga ei ole liikumispiirangut Eestisse saabudes vaid Islandilt tulijatel. Samuti ei pea Islandilt Eestisse tulles tegema testi.

Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule, kehtib alates esmaspäevast, 11. jaanuarist 10päevane liikumisvabaduse piirang järgmistest Euroopa riikidest saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu*, Liechtenstein, Luksemburg, Läti*, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome*, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti 10päevane liikumisvabaduse piirang.
Vabariigi Valitsus on kehtestanud alates 1. jaanuarist 2021 Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele täiendava kohustuse teha kuni 72 tundi / 3 ööpäeva enne Eestisse saabumist COVID-19 test, mille tulemus peab olema negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 10-aastastele lastele. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. 14 päeva pärast Ühendkuningriigist Eestisse saabumist tuleb viibida oma elukohas või viibimiskohas. Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne. Täpsem teave: https://www.kriis.ee/et/uudised/uuest-aastast-muutuvad-uhendkuningriigis….

Eesti reisipiirangute rakendamise aluseks olev nakatumisnäitaja piirmäär vaadatakse üle kord nädalas reedeti ja uued piirangud jõustuvad sellele järgnevast esmaspäevast.

*Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikutele, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhtudel kui:

(1) isik on teinud mitte enne kui 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole eelnevat kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta neist riikidest saabujatele asub välisministeeriumi lehel https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saab….

Liikumispiiranguid ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 nimekirjas esitatud riikide elanikel, juhul kui nende riikide nakatumisnäitaja on alla 16. Nõukogu uuendas 17. detsembril Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 olevat kolmandate riikide nimekirja,* mille alusel on võimalik Eestisse reisida Austraaliast, Jaapanist, Lõuna-Koreast, Rwandast, Singapurist, Taist ja Uus-Meremaalt. Lõuna-Koreast ja Jaapanist tulles kehtib 10päevane liikumispiirang. Teistest nimetatud riikidest Eestisse saabudes tulevast nädalast oma liikumist piirama ei pea.

*Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 uuendatud nimekirja pressiteade http://bit.ly/38kcFaj

1. septembrist saavad COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad isolatsioonikohustust lühendada ning tööle naasta, lastes end koroonaviiruse suhtes testida lennujaamas ja sadamas. Testimise kohta täpsemalt vaata Terviseameti kodulehte ja lehte: https://koroonatestimine.ee/

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest.
Kui reisimine on vältimatu, siis:

• Enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakatunute suhtarvu välisministeeriumi kodulehelt.
• Reisipiirangute kohta sihtriigis saad teavet Reisi Targalt lehelt https://reisitargalt.vm.ee/, Euroopa Liidu ReOpen portaalist ja detailselt sihtriigi välisesindusest.

• Registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt, et saaksime Sind võimalikest kriisidest teavitada.
• Järgi terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga.
• Sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral).
• Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega.
• Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, viiruskahtluse korral võta ühendust oma perearstiga.

Riigid võivad muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi väga lühikese etteteatamisega. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta soovitame pöörduda vastava välisriigi esinduse poole või välisriigi ametiasutuste poole.

Lisateave koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta: riigi infotelefon 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247).