1. Avaleht
  2. Huvitav
  3. Statistikaamet: Mida noored oma ajaga teevad?
Statistikaamet: Mida noored oma ajaga teevad?

Statistikaamet: Mida noored oma ajaga teevad?

Järjest rohkem kuuleb lugusid, kuidas noored istuvad üha enam nutiseadmes, mille tõttu napib aega muudeks tegevusteks. Kui palju on selles väites tõtt ja millele tegelikult kulub noorte aeg, uurib statistikablogis Evelin Kivilo-Paas. Aastail 2019–2021 korraldatud ajakasutuse uuringu andmed annavad aru.

Foto: Unsplash

Noorte töö on koguda eluks vajalikke teadmisi ning mõistagi veedavad nad seetõttu kõige suurema osa oma päevast õppides. Kõikide nädalapäevade peale jaotatuna kulub noorukitel vanuses 10–14 õppimiseks keskmiselt kolm ja pool tundi päevas. Vanuserühmas 15–24 väheneb noormeeste õppimise aeg varasemaga võrreldes rohkem kui kolmandiku võrra (jäädes veidi üle 2 tunni ja 9 minutini päevas), naistel jääb see aeg 3 tunni ja 14 minuti juurde.

Foto: Unsplash

Tüdrukud teevad rohkem majapidamistöid

Kasvatus- ja hariduseksperdid on veendunud, et laste ja noorte kaasamine majapidamistöödesse tuleb neile kasuks nii koolis, suhetes kui ka edasises tööelus ning lisaks põhioskustele ja teadmistele õpetavad need lastele ka seda, kuidas arvestada teiste inimeste vajadustega ja olla empaatiline. Kui palju osalevad Eesti noored kodutöödes?

Ootuspäraselt suureneb majapidamistöödele kuluv aeg vanuse kasvades. Suuremad erisused aga joonistuvad välja noormeeste ja neidude majapidamistöödes osalemisel. Kui näiteks 10–14-aastastel poistel kulub toiduvalmistamisele, koristamisele, nõude pesemisele, poeskäigule, riiete korrashoiule, lapsehoidmisele või muule sarnasele kodutööle päevas 47 minutit, siis sama vanadel tüdrukutel 1 tund ja 7 minutit. Järgmises vanuserühmas (15–24) kulub noortel naistel majapidamistöödeks juba ligi kaks korda rohkem aega kui noormeestel – mehed saavad toimetustega ühele poole päevas tunni ajaga, naistel kulub selleks aga ligi kaks tundi.

Foto: Freepik

Tüdrukud suhtlevad, poisid mängivad

Ajakasutuse uuringu andmetel suhtlevad (pereliikmete, sõprade, sugulastega näost näkku, aga ka virtuaalselt) kõikidest vanusrühmadest kõige vähem 10–14-aastased poisid – 17 minutit päevas, samavanustel tüdrukutel on see aeg 59 minutit. Aja möödudes aktiveeruvad suhtlemises ka noormehed ning vanuses 15–24 on nende suhtlus nii nagu ka samavanustel naistel terve elu jooksul kõige intensiivsem ning naistega üsna võrdne – keskmiselt veidi üle tunni aja päevas.

Lõviosa 10–14-aastaste poiste vabast ajast neelavad erinevad mängud (sh arvuti-, konsooli- ja mobiilimängud, laua- ja rühmamängud ning omaette mängimine). Poiste ja noormeeste mänguhimu ületab mitmekordselt tüdrukute oma – kui 10 –14aastased poisid mängivad päevas 2 tundi ja 11 minutit, siis tüdrukud rohkem kui poole võrra vähem (64 minutit).

Mängimise aeg väheneb küll vanusega, kuid aja vahe, mis meestel ja naistel sellele kulub, suureneb järgmises vanuserühmas (15–24) peaaegu kuuekordseks (meestel 1 tund ja 21 minutit, naistel 14 minutit päevas).

Foto: Pixabay

Poisid eelistavad arvutit telerile

Ka muud tegevused arvutis, nagu internetis surfamine, filmide allalaadimine, äppide ja mängu installimine jms sisustavad poiste vaba aega tunduvalt kauem kui tüdrukutel. Vanuserühmades 10–14 ja 15–24 kasutavad mehed vabal ajal arvutit nendeks tegevusteks kaks korda rohkem kui naised (poisid vanuses 10–14 päevas 63 min ja tüdrukud 29 min; vanuses 15–24 mehed 68 min ja naised 34 min).

Head Uudised GoodNews