Avaleht Huvitav Sotsiaalne ettevõte Arusaamise Agentuur avas uue uudistekanali
Sotsiaalne ettevõte Arusaamise Agentuur avas uue uudistekanali

Sotsiaalne ettevõte Arusaamise Agentuur avas uue uudistekanali

Sotsiaalne ettevõte Arusaamise Agentuur käivitas uue meediakanali lihtsaskeeles.ee, mis pakub uudiseid ja teavet lihtsas keeles. Lihtne keel aitab luua vastutustundlikku ajakirjandust, kus igapäevauudised on kättesaadavad kõigile.

Lihtne keel on lihtsustatud keel, mis aitab viia infot lugejateni, olenemata nende lugemisoskusest või tervislikust olukorrast. Lihtsas keeles uudised on kujundatud nii, et neid oleks lihtsam lugeda.

Arusaamise Agentuuri juht Jürgen Kask tõdeb, et lihtsas keeles uudiseid lugedes ei pea muretsema, kas sisu on arusaadav. Lihtsas keeles välditakse pikki ja keerulisi lauseid, uusi mõisteid selgitatakse jooksvalt teksti sees või lõpus.

Jürgen Kask. Foto: Lihtsaskeeles.ee

“Meile on väga oluline, et inimesed, kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega, suudaksid maailma asjadega kursis olla. Lihtne keel võimaldab neil olla iseseisvam, kuna uudiste mõistmiseks pole vaja pidevalt abi paluda,” lisab Jürgen Kask.

Meile on väga oluline, et inimesed, kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega, suudaksid maailma asjadega kursis olla.

Lihtsaskeeles.ee kanali peatoimetaja Katrin Jõgisaar on kindel, et raskused lugemisega või arusaamisega on tavalised. Loetud tekstist arusaamine võib olla keeruline juba ainuüksi stressi või väsimuse tõttu.

Katrin Jõgisaar. Foto: Lihtsaskeeles.ee

„Ma olen kindel, et me kõik oleme kogenud olukordi, kui mõni oluline tekst jääb lugemata või mõistmata, sest see on liiga keeruline. Ametlikelt tekstidelt lausa eeldatakse keerukust, kuigi tegelikult peaksime me eeldama arusaadavust. Just arusaadavust soovib agentuur lihtsaskeeles.ee lugejatele pakkuda,” selgitab Katrin Jõgisaar.

“Samuti oleme ette valmistamas lihtsa keele ja ligipääsetavuse koolitusi,” lisab Katrin Jõgisaar.

Kes saavad lihtsast keelest kasu?

Kuigi lihtsa keele loomisel arvestatakse intellektipuudega inimeste vajadustega, on selline keelekasutus suureks abiks ka paljudele teistele.

Lihtsas keeles uudistest saavad kasu näiteks:

  • eakad ja lapsed
  • lugemisraskustega ja tähelepanuhäirega inimesed
  • erialateadmisteta inimesed
  • vähese keeleoskusega inimesed (nii emakeelena rääkijad kui muukeelsed keeleõppijad)
  • vähese lugemusega inimesed
  • keerulises vaimses seisundis inimesed
  • väsinud, kiirustavad, stressis inimesed
  • intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimesed
  • arusaamist mõjutavate ravimite kasutajad
  • kõik inimesed, kes ei taha keerulist teksti lugeda