1. Avaleht
  2. Huvitav
  3. Projektiga “Õed tagasi tervishoidu” naaseb tervishoiumaastikule mitukümmend õde
Projektiga “Õed tagasi tervishoidu” naaseb tervishoiumaastikule mitukümmend õde

Projektiga “Õed tagasi tervishoidu” naaseb tervishoiumaastikule mitukümmend õde

Selle nädalaga saab läbi viis kuud kestnud projekt “Õed tagasi tervishoidu”, millega saab tervishoiumaastik juurde 29 õde. Tegemist on projektipõhise kursusega, mis valmistas ette õendussektoris pikemat aega mitte töötanud õdesid tagasi tööturule siirdumiseks.

Projekt on mõeldud õdedele, kes ei ole kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse ja ei tööta õdedena. Teoreetilise ja praktilise õppe käigus täiendati ning kaasajastati teadmisi ja oskusi ning taastati õe töö jaoks oluline vilumus.

Teooriaõppes õpiti vajalikke kaasaegseid a- ja antiseptika põhimõtteid ning esmaabivõtteid, täiendati teadmisi farmakoloogias, õendusprotsessi alustes ning dokumenteerimises. Õppeaja sees sooritati ka praktika tervishoiuasutuses. Projekt lõppes õe teooria- ja praktikaeksamiga, mis on aluseks tervishoiutöötajate registrisse kandmiseks ja õena tööle asumiseks.

“29 õe tervishoidu tagasi toomine on suure väärtusega eriti praegusel, viirusega võitlemise ajal, kus iga tervishoiutöötaja on oluline. Viimased viis kuud on olnud täis väga tihedat ja usinat õppimist ja õpetamist. Ja kuigi tööturule suundub õdesid aastas mitu korda, on selle õppegrupi lõpetamine emotsionaalselt eriline,” toob välja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa.

“Huvi projektis osalemise vastu oli suur ning õppima soovis asuda rohkem kandidaate, kui saime vastu võtta. Osalejad olid õe tööst pikemat aega eemal olnud, töötades erinevates valdkondades. Leidus neidki, kes olid koroonakriisi tõttu kaotanud oma eelneva töö teises valdkonnas. Vastuvõtuvestlustest on meelde jäänud kandidaatide säravad silmad ja kindel veendumus, et õe amet on nende kutsumus. Iseseisvalt oleks pärast pikka pausi aga üsna raske registrieksamit sooritada ning projekti raames läbi viidud koolitus aitas sellega suurepäraselt. Projekt on olnud igakülgselt edukas – aidates ühelt poolt leevendada õdede puudust tervishoiusektoris ning teiselt poolt andnud võimaluse töötada taas armastatud erialal.” sõnas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli õppejõud-lektor Kadri Kööp.

„Taoline projekt on väga kasulik, kuna aitab inimestel tagasi saada enesekindlust ning annab teadmisi ja oskusi, et kiiresti muutuvas tervishoiusüsteemis toime tulla. Kõik osalenud olid õppimisest väga huvitatud ja võtsid selle lühikese ajaga maksimumi,“ tõdes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Inge Paju. „Kohe nad veel õena tööle minna ei saa, kuna peavad kandma ennast tervishoiutöötajate registrisse. Pärast õppepraktikat tehti aga paljudele ka ettepanek õena tööle asuda ja praegust olukorda arvestades on tõesti iga töötaja tervishoiusüsteemis kulla hinnaga.“

Projekt viidi läbi Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kus mõlemas rühmas osales 15 õppurit. Kursus oli osalejatele tasuta ja õppeaja sees maksti osalejatele stipendiumi. Projekti rahastas Sotsiaalministeerium.

Head Uudised GoodNews