Avaleht Ole teadlik POLITSEI TEGEVUSPÕHIMÕTTED! Milliseid on lähisuhtevägivalla juhtumite käsitlemise üldpõhimõtted?
POLITSEI TEGEVUSPÕHIMÕTTED! Milliseid on lähisuhtevägivalla juhtumite käsitlemise üldpõhimõtted?

POLITSEI TEGEVUSPÕHIMÕTTED! Milliseid on lähisuhtevägivalla juhtumite käsitlemise üldpõhimõtted?

KäedTagamaks ühtset praktikat töös lähisuhtevägivalla vastu võitlemisel, on Politsei- ja Piirivalveameti kinnitatud Lähisuhtevägivalla juhtumitele reageerimise ja sellega seotud infovahetuse korraldamise juhend ning ohvriabile info edastamise kord. Need kaks dokumenti sätestavad põhimõtted, millest väljakutsele reageeriv politseinik olukorda lahendades lähtub.

Lähisuhtevägivalla juhtumite käsitlemise üldpõhimõtted

  1. politseiametnik peab suhtuma tõsiselt ja erapooletult igasse lähisuhtevägivalla teatesse ja juhtumisse;
  2. iga lähisuhtevägivalla juhtumiga kokku puutunud isikut tuleb kohelda tema au ja väärikust riivamata, arvestades tema vanust, sugu, rassi, usulisi tõekspidamisi, rahvuslikku ja sotsiaalset eripära ja muid tema individuaalsusest lähtuvaid eripärasid;
  3. lähisuhtevägivalla juhtumi osaliste usuliste või kultuuriliste arusaamiste järgset käitumist ja selle õiguspärasust hinnatakse vastavalt tegelikult saabunud või saabuda võinud tagajärjele lähtuvalt Eesti seadusandlusest.
  4. lähisuhtevägivalla juhtumi lahendamisel tuleb hoiduda hinnangute andmisest, kannatanu kritiseerimisest ja halvustamisest;
  5. lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisel on olulisel kohal kannatanu turvalisuse tagamine, võimaliku edasise vägivalla ennetamine ning vägivallatseja korralekutsumine;
  6. lastega seotud lähisuhtevägivalla juhtumi puhul seatakse esikohale lapse huvid ja õigused;
  7. vägivaldses peres kasvav laps, kes on vägivalla pealtnägija, on alati vägi¬valla all kannatajaks. Laste jaoks, kes on näinud, kuidas üks vanematest lööb teist, on juhtunu tõsine hingeline trauma, olenemata sellest, kas füüsiline oht ähvardab neid endid, kas nad kuulevad toimuvat teisest ruumist või näevad löökide tagajärgi.

Lähisuhtevägivalla juhtumiga seotud isikuid teavitatakse politsei tegevustest ja õiguslikest tagajärgedest ning antakse infot abipakkuvatest organisatsioonidest.

Kannatanut teavitatakse tema õigustest ja võimalustest pöörduda ohvriabiteenuse saamiseks ohvriabitöötaja poole.

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga