1. Avaleht
  2. Ole teadlik
  3. Milleks meile kasutusjuhendid?
Milleks meile kasutusjuhendid?

Milleks meile kasutusjuhendid?

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) alustas kasutusjuhendite kontrollimise projektiga, mille raames vaadatakse üle umbes 70 seadme puhul eestikeelse kasutusjuhendi olemasolu ja selle arusaadavus, samuti asjakohaste hooldusjuhiste olemasolu.

Foto: Freepik

Koduses majapidamises on suureks abiks erinevad kodumasinad ja ohu eest hoiatamisel suitsu- ja vingugaasiandurid, kuid nende valesti käsitsemisel võivad olla kurvad tagajärjed. Seega on äärmiselt oluline, et tehniliselt keerukate seadmete juurde oleks lisatud ka eestikeelne kasutusjuhend, mis oleks kergesti ja üheselt mõistetav.

On äärmiselt oluline, et tehniliselt keerukate seadmete juurde oleks lisatud ka eestikeelne kasutusjuhend, mis oleks kergesti ja üheselt mõistetav.

Amet kontrollib eestikeelse kasutusjuhendi olemasolu peamiselt köögiseadmete – blenderite, köögikombainide, õlifritüüride, mikrolaineahjude ja kiirkeetjate, kuid ka suitsu-ja vingugaasiandurite puhul.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde, et kasutusjuhend peab sisaldama tarbijale vajalikku teavet:

  • kauba ohutuks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks;
  • kauba õigeks kokkupanemiseks, paigaldamiseks, ühendamiseks, hooldamiseks või säilitamiseks ja vajaduse korral ka hävitamiseks;
  • juhul, kui kaup koosneb mitmest osast, siis tuleb lisada kasutusjuhendisse loetelu kauba juurde kuuluvatest osadest (komplekti koostisosad).

Kasutusjuhend peab olema eesti keeles ja üheselt mõistetav. Seega tuleb tähelepanu pöörata ka kasutusjuhendi sisule ja veenduda, et see on koosatud õige kauba kohta. Kaupleja annab kauba müügil tarbijale kasutusjuhendi ja selle eestikeelse tõlke paberil või muul püsival andmekandjal või tarbija nõusolekul teeb kasutusjuhendi kättesaadavaks muul viisil.

TTJA kutsub kauplejaid üles kontrollima, et müügil olevate tehniliselt keerukate seadmete juurde on lisatud korrektne eestikeelne kasutusjuhend.

Head Uudised GoodNews