Avaleht Reis&Puhkus Euroopa Liit suurendab lennureisijate õigusi
Euroopa Liit suurendab lennureisijate õigusi

Euroopa Liit suurendab lennureisijate õigusi

Foto: Euroopa Komisjoni esindus Eestis

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku suurendada ja osaliselt uuendada lennujaamas ootama sunnitud lennureisijate õigusi teabele, abile ja teekonna muutmisele. Kavas on kehtestada ka tõhusam kaebuste menetlemise kord ning paremad rakendusmeetmed, et reisijad saaksid oma õigusi ka tegelikult kasutada.

„On ülimalt tähtis, et reisijate õigused ei kehtiks ainult paberil. Meil kõigil peab olema võimalus kasutada oma õigusi siis, kui neid kõige rohkem vajame – kui asjad ei lähe nii, nagu plaanitud. Me teame, et lennujaamas ootama sunnitud reisijale on kõige tähtsam jõuda koju. Seepärast oleme põhitähelepanu pööranud teavitamisele, reisijate eest hoolitsemisele ja teekonna muutmise võimalusele,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas.

Ettepanekuga ajakohastatakse reisijate õigusi neljas põhivaldkonnas.

Õiguslünkade täitmiseks vaadatakse üle reisijate õigused saada teavet lennu hilinemise või tühistamise korral, täpsustatakse tegevuskava erakorraliste asjaolude puhul ning parandatakse reisijate õigusi lennu pikaajalise hilinemise ja lennurajaga seotud hilinemise korral. Nähakse ette hädaolukorra lahendamise kavade koostamine ning reisijate õigused teekonna muutmise ning ümberistumisega lendude korral.

“Eesmärk on toimetada reisijad nii kiiresti kui võimalik sinna, kuhu nad soovivad minna, ja anda samas lennufirmadele aega tekkinud probleemide kõrvaldamiseks,” selgitas asepresident Kallas.

Uued reisijaõigused kehtestatakse seoses lennu ümberkorraldamise ja pagasi käitlemise häiretega. Samuti on reisijal edaspidi õigus nõuda kirjavigade parandamist oma nimes, kui see on valesti kirjutatud. Uued ning läbipaistvamad nõuded on ette nähtud ka käsi- ja registreeritud pagasi suhtes.

Riiklike ja üleeuroopaliste ametiasutuste järelevalve lennuettevõtjate üle tugevneb. Tõhustatakse kaebuste esitamise korda ning individuaalsete õiguste jõustamist (mh kehtestatakse nõue, et lennuettevõtjad peavad kaebusele vastama hiljemalt kahe kuu jooksul). Reguleeritakse ka maksejõuetusega seotud küsimusi.

Lennuettevõtjate ebaproportsionaalse finantskoormuse tasakaalustamiseks kehtestatakse eelnõuga piirangud lennuettevõtja kohustusele osutada reisijatele abi. Praeguse korra kohaselt on lennuettevõtjal kohustus pakkuda reisijatele majutust piiramata aja jooksul ka selliste tõsiste häirete korral, mille lahenemine ei sõltu lennuettevõtjatest. Ettepaneku kohaselt piirdub majutuskohustus erakorralistes olukordades kolme ööga. Kõnealune piirang ei kehti piiratud liikumisvõimega reisijate, neid saatvate reisijate, saatjata laste, rasedate ja eriarstiabi vajavate reisijate puhul.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga