Avaleht Vaba Valgevene heaks Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus: ainuke lahendus Valgevene küsimuses on vabad ja ausad valimised
Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus: ainuke lahendus Valgevene küsimuses on vabad ja ausad valimised

Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus: ainuke lahendus Valgevene küsimuses on vabad ja ausad valimised

11. novembril kutsus Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus Valgevenet üles korraldama uued valimised. Arutelu Valgevene küsimuse üle algatas Eesti koos Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigiga.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul peab Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena oluliseks hoida tähelepanu Valgevene ametivõimude vägivallal ja näidata Valgevene inimestele, et rahvusvaheline kogukond ei ole neid unustanud.

„Kaks kuud tagasi kutsus Eesti kokku Julgeolekunõukogu mitteametliku kohtumise inimõiguste olukorra üle Valgevenes. Kahjuks pole olukord selle ajaga paranenud – vastupidi, vägivald on kasvanud ja oleme kuulnud uutest piinamise, sunniviisiliste kadumiste, seksuaalse vägivalla juhtumitest ning teistest jõletutest ja alandavatest tegudest,“ sõnas Eestit kohtumisel esindanud Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson.

Eelmisel nädalal OSCE alalises nõukogus esitletud sõltumatu raport, mis valmis Eesti ja 16 teise OSCE osalisriigi algatusel, on tugev tõestus 9. augustil toimunud valimiste võltsimisest ja sellele järgnenud ulatuslikest inimõiguste rikkumisest Valgevene ametivõimude osalusel. „Ainuke lahendus on vabad ja ausad valimised OSCE/ODIHR-i järelvalve all,“ ütles Jürgenson.

Eesti mõistab hukka Valgevene ametivõimude keeldumise koostööst ÜRO eriraportööriga, OSCE-ga ning OSCE Moskva Mehhanismi raportööri Wolfgang Benedekiga. „Valgevene ametivõimud peavad lõpetama vägivalla, vabastama poliitvangid ja astuma rahvaga dialoogi, mille eesmärgiks on korraldada vabad ja ausad valimised,“ rõhutas Eesti alaline esindaja.

Oma sõnavõtus taunis Eesti ka Valgevene ametivõimude hiljutist otsust saata riigist välja kaks Briti diplomaati. Samuti on murettekitav jätkuv vaba meedia allasurumine.

Julgeolekunõukogu üks ülesandeid on aidata ennetada konflikte ja vältida nende eskaleerumist. Eesti üks peamisi eesmärke Julgeolekunõukogu valitud liikmena on tagada rahvusvahelisest õigusest kinnipidamine ja hoida rängad inimõiguste rikkumised maailma avalikkuse tähelepanu all.