Avaleht Huvitav Tallinna Perekonnaseisuamet sõlmis mullu 2234 abielu
Tallinna Perekonnaseisuamet sõlmis mullu 2234 abielu

Tallinna Perekonnaseisuamet sõlmis mullu 2234 abielu

Tallinna Perekonnaseisuametis sõlmiti 2020. aastal 2234 abielu, mis on 179 võrra vähem kui 2019. aastal.

Vanim peigmees oli 89-aastane ning vanim pruut oli 71-aastane. Alaealisi abiellujaid möödunud aastal ei olnud. Soosituim kuu abiellumiseks oli juuli, mil sõlmiti 347 abielu. Noorpaari valitud ja soovitud kohas viidi abielutseremoonia läbi 103 korral. Abielludes võttis 1694 naist mehe perekonnanime, 59 meest tegi otsuse naise perekonnanime kasuks.

Välisriigi kodanikest abiellujaid oli Tallinna Perekonnaseisuametis aasta jooksul kokku 734, mis moodustas ühes kuus keskmiselt 17% kõigist abiellujatest. Aasta viimastel kuudel välisriigi kodanikest abiellujate osakaal suurenes, nii oli näiteks novembris välisriigi kodanikke 34% abiellujatest, kokku 22 riigist. Kõige enam oli abielu sõlmijate seas Venemaa kodanikke – 296, järgnesid Ukraina 173, Valgevene 28, Läti 19 ja Leedu 18 abiellujaga. Kokku oli mulluste abiellujate hulgas 61 erineva riigi kodanikke, neist eksootilisemad on Tšiili, Filipiinid, Tadžikistan, Kuuba, Peruu, Alžeeria ja Korea.

Abielu tähtpäevi tähistati möödunud aastal Tallinna Perekonnaseisuametis pidulikult kolmel korral, kahel korral kuldpulma (50 aastat abielu) ja ühel korral pärlipulma (30 aastat abielu).

Abielu sõlmimiseks väljaspool Eestit väljastati eelmisel aastal 516 abieluvõimetõendit esitamiseks 56 erinevasse riiki, naised taotlesid tõendit 282 korral ning mehed 234 korral. Populaarseimad riigid, kuhu abielluma mindi, olid Venemaa ja Soome. Eksootilisimad riigid olid Gibraltar, Barbados, Kambodža, Sudaan, Peruu ning Jamaica.

Abielu lahutamiseks esitati Tallinna Perekonnaseisuametile 1211 avaldust ja registreeriti 1037 abielulahutust, mis oli 55 abielulahutust vähem kui aasta varem.

Sündimus on vähenenud kogu vabariigis. Tallinna Perekonnaseisuametis registreeriti mullu 4571 sündi, mis on võrreldes eelmise aastaga 346 võrra vähem. Sündis 2334 poisslast ja 2237 tütarlast, kaksikuid registreeriti 88 paari, kolmikuid üks paar. Abielust sündis 2324 last, isaduse omaksvõtuga registreeriti 2112 lapse sünd ning 135 korral registreeris sünni üksikema.

Tallinna Perekonnaseisuametis sünni registreerinutest olid ühes kuus keskmiselt 13 protsenti vanematest välisriigi kodanikud, kokku 27 riigist. Enim oli mitte-eestlastest lapsevanemate seas Venemaa, Ukraina, Nigeeria, Läti, Bangladeshi, Soome, Pakistan, Itaalia, Leedu, India ja Valgevene kodanikke.

Tallinnas olid 2020. aastal populaarseimad tüdrukute nimed Mia, Sofia, Anna, Olivia, Adele ja Alis(s)a. Populaarseimad poiste nimed olid Aleksand(e)r, Martin, Nikita, A(a)ron, Daniel ja Lu(u)kas.

Uue nime andmise avaldusi esitati Tallinna Perekonnaseisuametile möödunud aastal 1158, mis on 18 võrra rohkem kui eelmisel aastal, kõige enam taotleti esivanemate perekonnanimesid. Uus isikunimi anti Tallinna Perekonnaseisuameti otsusega 885 korral (uus eesnimi 242, uus perekonnanimi 575 ja nii ees- kui ka perekonnanimi 68 korral) ja siseministeeriumi otsusega 172 korral. Kokku oli otsuseid 26 võrra vähem kui eelneval aastal.

Üheksal korral muudeti 2020. aastal soo andmeid, mis on kaheksa võrra vähem kui 2019. aastal.

Võrreldes 2019. aastaga suurenes poole võrra Tallinna Perekonnaseisuametile tehtavate päringute arv: kui eelneval aastal registreeriti 4172 sissetulevat kirja, siis 2020. aastal oli neid 6047.

2020. aastal väljastas Tallinna Perekonnaseisuamet 4971 tõendit varem toimunud perekonnasündmuste kohta. Võõrkeelsete perekonnasündmuse tõendite osakaal tõendite koguarvust moodustas 55%.

Tallinna Perekonnaseisuametis vormistati möödunud aastal 48% kõigist maakondades ja kohalikes omavalitsustes sõlmitud abieludest, 35% sündidest, 52% abielulahutustest, 67,5% nimemuutmise otsustest ja väljastati 64% kõigist perekonnasündmuse tõenditest.