1. Avaleht
  2. Kingiidee
  3. Tallinna lennujaamas saab nõu lennureisija õiguste kohta
Tallinna lennujaamas saab nõu lennureisija õiguste kohta

Tallinna lennujaamas saab nõu lennureisija õiguste kohta

Tallinna lennujaamas toimub homme, kell 10–-12 lennureisija õiguste teemaline teavitusüritus, kus kõik huvilised saavad teemakohast nõu ja infomaterjale (ajakirjanikel on samal ajal võimalus teha intervjuusid). Teavitusüritus toimub reisiterminali avatud alal, lennule registreerimise laudade juures.

Ürituse peamine eesmärk on äratada reisijates huvi oma õiguste vastu, anda teavet, kuidas oma õigustega kursis olla ning ärgitada reisijaid vajadusel nõu ja abi küsima. Samas teavitada reisijaid ka nende kohustustest. Reisijatel, kes tunnevad oma õigusi, on probleemsituatsioonis võimalik teadlikult ning tulemuslikult tegutseda.

2023. aastal on lennunduses esinevad probleemid peamiselt seotud streikidega, mis toovad kaasa lendude tühistamisi. Samuti on sel aastal aktuaalsed lennuliinide sulgemised, mistõttu on lennufirmad kohustatud reisijatele piletiraha tagastama või asendusteekonda pakkuma. Vaidluste peamised põhjused on lennu pikaajalise hilinemise või tühistamise korral reisijatele hüvitise maksmisest keeldumine. Tarbijate kaebustest võib järeldada, et sageli ei täida lennufirmad reisijate ees ka hoolitsuskohustust ning reisijaid ei teavitata EL-i määrusega ettenähtud tasemel. Pagasi hilinemise või kadumise korral on oluline meeles pidada, et esimese sammuna on vaja juhtunu kohta koostada raport lennujaama pagasiletis.

Teavitusüritust korraldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja selle koosseisu kuuluv EL-i tarbija nõustamiskeskus. Keskus lahendab piiriüleseid tarbijakaebusi, millest arvestatava osa moodustavad just lennureisija õigustega seotud juhtumid.

“Praktika näitab, et lennureisimise juures on ootamatused paratamatud ning nendeks peab valmis olema. Olukorra paranemisele aitab kaasa eelkõige teadlikkuse tõstmine, mis võimaldaks reisijatel probleemses olukorras edukalt toime tulla,” märgib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juurde kuuluva EL tarbija nõustamisekeskuse ekspert Heldin Malmet.

Head Uudised GoodNews