Avaleht Ole teadlik OLE TEADLIK I Hasartmängude regulatsioon Baltikumis
OLE TEADLIK I Hasartmängude regulatsioon Baltikumis

OLE TEADLIK I Hasartmängude regulatsioon Baltikumis

Kasiinod ja erinevat liiki õnnemängud on olnud inimeste seas populaarsed juba sajandeid. Viimastel aastakümnetel on aga hasartmängude käivete numbrid ja mängijate arvud teinud massiivse kasvu, sest lisaks füüsilistele kasiinodele on järjest rohkem hakanud kasvama ka netikasiinode arv. Hüppeline tõus tähendab aga ka seda, et riiklikud organisatsioonid peavad jälgima ja kehtestama karmimaid piiranguid hasartmänguteenust pakkuvatele firmadele. Selles artiklis keskendume Baltikumis tegutsevatele hasartmängufirmadele ja riikide poolt sätestatud regulatsioonidele ja nõuetele.

Eesti

Maksu ja Tolliameti (EMTA) informatsiooni kohaselt tegutseb Eestis 21 seaduslikku hasartmängukorraldajat. Seda on väikese riigi kohta metsikult palju. https://www.bestcasinosites.net/estonia/ on välja toonud mitmed erinevad kasiinod, kus eestlased mängida saavad.  Edetabeli koostamisel on arvestatud boonuspakkumistega, legaalse poolega ja ka kasutajasõbralikkusega. Eesti klientide jaoks on avatud kõik peamised hasartmänguliigid: spordiennustus, hobuste võiduajamine, pokker, kasiino, bingo ja loterii. Viimane neist on reserveeritud Eesti Loto monopolile, kuid ülejäänud teenuseid saavad pakkuda kõik siin tegutsevad vastava litsentsiga ettevõtted. Loteriid mängib samas kõige suurem hulk inimesi, sest see ei nõua eriteadmisi ja võidusummad on elu muutvad. Alles hiljuti kirjutas goodnews.ee massiivsest 570 000 € suurusest Bingo Loto võidust, kuid mõned õnnelikud eestlased on võitnud ka miljoneid.

Eestis kehtestab reeglid ja käitumisnormid hasartmängufirmadele Maksu ja Tolliamet. See tähendab, et litsentsi taotlemiseks ja korraldusloa saamiseks tulebki pöörduda just EMTA poole. Samas tuleb kindlasti ka meeles pidada, et Hasartmängude korraldamine peab olema hasartmängukorraldaja ainus tegevusala. Hasartmängukorraldaja võib mängukohas tegeleda hasartmängu korraldamisega seonduvate kõrvaltegevustega, sealhulgas toitlustamise, valuutavahetuse ning vaba aja ja kultuuriürituste korraldamisega.

Kuna hasartmängud on Eestis populaarsed ja teenusepakkujaid on palju, siis laekub sellest kenasti ka hasartmängumaksu. Netikasiinodelt kogutakse 5% brutotulust.

Vastavalt hasartmängumaksu seadusele maksustatakse hasartmängumaksuga:

 • õnnemängu korraldamiseks kasutatavad hasartmängukorraldaja mänguautomaadid ning nendel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud
 • õnnemängu korraldamiseks kasutatav mängulaud, välja arvatud mängulaud, mida kasutatakse õnnemänguturniiri korraldamiseks
 • osavusmängu korraldamiseks kasutatav mänguautomaat
 • loterii korraldamisel loteriipiletite müügist saadud summa
 • kaubandusliku loterii korraldamisel võidufond, kui võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot
 • toto korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud
 • õnnemängu ja osavusmängu kaughasartmänguna korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud
 • turniirina õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa, millest on maha arvatud võidufondi laekuv osa
 • ringmänguna õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa
 • turniirina ja ringmänguna õnnemänguturniiri korraldamisel kaughasartmänguna osalustasude summa

Lisaks EMTA-le tuleb teenust pakkuvatel firmadel järgida ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve (TTJA) ameti juhiseid. Kuna sama teenust pakkuvaid firmasid on palju, siis üritavad kõik silma torgata kavalate reklaamidega, kuid TTJA on hakanud seda oluliselt piirama. Keelatud on igasugune üleskutse mängima. Samuti on keelatud boonuspakkumiste ja riskivabade panuste reklaamimine. Samuti on keelatud alaealistele hasartmängude reklaamimine. Kindlasti tuleb iga reklaamiga kaasata hoiatuskiri: „Tähelepanu! Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Läti

Ka meie lõunanaabrite seas on õnnemängude mängimine tõusuteel. Füüsiliste kasiinode arv terves lätis on kõigest 5 (Eestis on isegi Tallinnas rohkem), kuid suurem osa kohalikke keskendubki internetis panustamisele. Internetis mängimine on kliendi jaoks mugavam ja kiirem. Panuste tegemiseks ei ole vaja isegi riideid selga panna. Operaatorite jaoks on netikasiinode tegevuskulud oluliselt madalamad, kui füüsilistes kasiinodes. Sarnaselt Eestile pakutakse ka Lätis spordiennustust, hobuste võiduajamist, pokkerit, kasiino slotimänge, bingot ja loteriid. Lisaks pakutakse aga ka õnnemänge läbi telefoni.

Hasartmängu reguleerimise ja reeglite rakendamise eest vastutab Lätis Loterii ja Hasartmängude Järelvalve Inspektsioon (Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija), kes alustas tegevust 1998. aastal. Lisaks teostavad nemad kontrolli kasiinode ja operaatorite legaalsete aspektide üle ja tagavad klientidele turvalisuse mängimise osas.

Täpsemalt on nende ülesanneteks näiteks:

 • Läti Vabariigi territooriumil loteriisid ja hasartmänge, kaupade ja teenuste loteriisid reguleerivate seaduste ja määruste täitmise kontrollimine;
 • Järelevalve ja kontroll loteriide, hasartmängude, kaupade ja teenuste loteriide korraldamise, loteriides osalemise üle;
 • Kasiino inkasseerimise järelevalve teostamine;
 • Tehtud kontrollide, nende tulemuste, samuti loteriide ja hasartmängude, kaupade ja teenuste loteriisid reguleerivate seaduste ja määruste rikkumiste ning nende põhjuste kohta teabe koondamine ja analüüs;
 • tagada hasartmängude ohutus tarbijatele (vastavus üldistele elektriohutusnõuetele ja ohutus alates sellest, kui seaduses on sätestatud mänguautomaatide, muude loteriide ja hasartmänguseadmete tehniline varustus ning tarkvara, mis maksab auhinna protsente);
 • tagada, et loteriide ja hasartmängude korraldajad järgiksid seaduses ettenähtud nõudeid (neil on piisavalt rahalisi vahendeid, mille päritolu on võimalik kindlaks teha, hea maine ning et neid ei ole karistatud ega kohustatud);
 • tagada loteriide ja hasartmängude kontroll ja järelevalve, et neid korraldataks ainult vastavalt Läti Vabariigi seaduste ja määruste nõuetele;
 • tagada tarbijate õiguste kaitse ja moodustada panus, et vähendada hasartmängudega seotud võimalikke sotsiaalseid riske.

Leedu

Suures pildis toimub Leedus kõik samamoodi nagu Eestis ja Lätis. Kokku tegutseb Leedus 7 hasartmängutooteid pakkuvat firmat. Pakutakse samu tooteid, mis Eestis ja Lätis ning tegevust reguleerib Hasartmängukontrolli asutus. Tegemist on Leedu Vabariigi rahandusministeeriumi valitsemisalas olev asutusega, mis osaleb koos teiste riigi- ja munitsipaalasutustega hasartmängualase riikliku poliitika elluviimises ning viib läbi mängukontrolli, et tagada õiglane ja läbipaistev mängutegevus ning kaitsta mängijate õigusi ja õiguslikke huve. Asutus koosneb neljast erinevast osakonnast: Litsentsimis- ja lubade talituse osakond, kontrolliosakond, õigusaktide osakond, personali- ja üldasjade ning mänguseadmete tüübikinnituse ja registrite osakond.

Samuti vastutab Hasartmängukontrolli asutus  ka riiklike loteriide korraldamise järelevalve ja kontrolli eest. Asutuse põhiülesanne on selle tegevuse jälgimine ja kontrollimine, et kaitsta mängijate ja operaatorite huve ja õigusi. Need hasartmängukontrolli asutuse eesmärgid ja ülesanded on kehtestatud Leedu Vabariigi hasartmänguseaduses ja Leedu Vabariigi loteriiseaduses, mis reguleerivad nimetatud tegevust Leedu Vabariigis. Hasartmängukontrolli ameti üks peamisi prioriteete on tagada hasartmänge ja riiklikke loteriisid reguleerivate õigusaktide sätteid jõustava asutuse nõuetekohane tegevus, et tagada ka tulemuspõhine tegevus.

Reklaami osas on Leedu väga sarnane Eestile. Alates 2020. aasta 1. juulist on kohustuslik lisada reklaamile hoiatuskiri. Üks selle seaduse elluviijatest Mykolas Majauskas ütles selle peale: „Hasartmängud pole iseenesest kurjad, kuid sektori arenedes on oluline osata sellega kaasnevaid riske kontrollida ja negatiivseid tagajärgi minimeerida“. Ometigi viimaste küsitluste tulemustena on välja tulnud, et suurm osa Leedu inimesi sooviksid hasartmängureklaamide täielikku kadumist. Ainsaks erandiks reklaami osas on rahvusvahelised lennujaamad, kus on reklaamipiirangud oluliselt vabamad ja seetõttu võib igas Baltikumi lennujaamas näha suure tõenäosusega ka kasiino reklaame.

Kokkuvõte

Huvitav on asjaolu, et Eesti jääb rahvaarvu poolest alla nii Leedule kui ka Lätile, kuid ometigi tegutseb Eestis kõige rohkem erinevaid hasartmängufirmasid. Põhjuseks  võib olla see, et Eestis on litsentsi saamine suhteliselt lihtne, kui kõik vajalikud nõudmised on täidetud. Sarnasuste poole pealt saab välja tuua selle, et spordiennustus ja loterii on kõikides Baltikumi riikides lubatud vähemalt 18-aastastele inimestele, kuid kasiino ja pokkeri mängimiseks ja isegi kasiino külastamiseks peab olema vähemalt 21-aastane. Laias laastus on ka kontroll ja ja nõuded vastutavate asutuste poolt sarnased ja 2020. aastal on hakatud ka reklaamtegevusi rohkem piirama, kui varasemalt.