Eurobaromeeter: pandeemia tõttu on hakatud väärtustama arenguriikide toetamist

Värske arengukoostööd käsitleva Eurobaromeetri küsitluse kohaselt toetab 90% eurooplastest kolmandate riikide toetamist vaesuse vähendamise nimel. Aastataguse küsitlusega võrreldes on oluliselt tõusnud eurooplaste toetus tervishoiu arengusse suunatud koostöö osas. Lausa 36% eurooplastest peab seda prioriteetseks arengukoostöö suunaks. Tervishoiu prioriteetsuse tõus on tugevalt seotud pandeemiast tingitud ebavõrdsuse süvenemisega kogu maailmas. Tervishoiu kannul peeti teiseks kõige olulisemaks arengukoostöö … Jätka Eurobaromeeter: pandeemia tõttu on hakatud väärtustama arenguriikide toetamist lugemist