Avaleht Ole teadlik ETTEVÕTLIKKUSE RAPORT! 92% Eesti naistest suhtub ettevõtlusesse positiivselt
ETTEVÕTLIKKUSE RAPORT! 92% Eesti naistest suhtub ettevõtlusesse positiivselt

ETTEVÕTLIKKUSE RAPORT! 92% Eesti naistest suhtub ettevõtlusesse positiivselt

Urve Venesaar
Urve Venesaar

Vastavalt kuuendale ülemaailmsele AGER 2015 ettevõtlikkuse raportile on 92% Eesti naistest ettevõtluse suhtes positiivselt meelestatud, millega asume Taani (97%) ja Norra (95%) järel maailmas kolmandal kohal. Hoolimata positiivsest hoiakust jääb Eesti naiste ettevõtliku loomuse indeks oluliselt maha maailma keskmisest.

Kuigi naistel on ettevõtluse suhtes positiivne hoiak, suudavad vaid 38% vastanutest oma ettevõtte rajamist ka ette kujutada. Võrreldes meestega, on see erinevus märkimisväärne: 57% Eesti meestest suudavad end näha oma ettevõtet loomas. Erinevus meeste ja naiste suhtumises on samasugune ka mujal maailmas.

“Naised Eestis ja üle maailma on oma hirmude ja kohustuste poolest sarnased. Nad hindavad stabiilsust ning seetõttu ei taha võtta suuri riske,” ütles Tallinna Tehnikaülikooli Ettevõtluse õppetooli professor Urve Venesaar, kes andis teostatud uuringule oma eksperthinnangu. “Uuringuraportist selgub, et isegi kui naised tahaksid oma ettevõtet rajada, ei pea nad oma oskusi ja teadmisi selleks piisavaks.  Seda tuleks toetada nii ettevõtlusalase haridusega kui valitsuse tasemel,” ütles professor Venesaar.

Ettevõtliku loomuse indeksi tulemusel tahab pea iga teine eestlane (47%) saada ettevõtjaks, kuid vaid 10% on ise ettevõtja. Kusjuures, kasutamata potentsiaali protsent – 37% – on täpselt sama, mis nende inimeste osakaal, kellel puudub usk enda võimetesse, oskustesse ja teadmistesse, et ettevõtet luua. Meeste ja naiste vaheline erinevus selles punktis on aga veelgi suurem: kui 46% meestest usuvad, et nad omavad vajalikke oskusi, siis ainult 27% naistest on samal arvamusel.

Eesti meeste ettevõtliku loomuse indeksi tulemus on 49, naistel 39. Globaalselt on see erinevus 7 punkti – meestel 54 ja naistel 47. Eesti naised kipuvad liigselt muretsema ning paljud neist hoiavad end tagasi, tundes hirmu läbikukkumise ees.

AGERi uuringus tunnistab 53% eestlastest, et hirm läbikukkumise ees on üks nende peamisi kartusi, mis takistab oma ettevõtte rajamist. See number on siiski meil madalam kui Euroopa ja maailma keskmine (vastavalt 69% ja 70%) ning kõik meie naaberriigid kardavad ebaõnnestuda veelgi enam. Lätis on see protsent 58, Leedus 64, Soomes 67 ja Venemaal 76. Naised kardavad läbikukkumist enam (59%), nad muretsevad rahaliste kohustuste täitmise pärast (43%) ja tunnevad hirmu majanduskriisi ees (29%). Samas meeste hulgast kardab ebaõnnestuda 46%, 28% muretseb rahaliste kohustuste ning 16% majanduskriisi pärast.

Ettevõtlikkuse juures motiveerivaks peavad nii Eesti naised kui mehed vabadust tööandjast (naised: 72%, mehed: 57%) ja eneseteostusvõimalust, kusjuures Eesti naised hindavad eneseteostusvõimalust suuremalt kui mehed (vastavalt 49% ja 42%).

Ettevõtliku loomuse uurimiseks tutvustas Amway Globaalne Ettevõtluse Raport 2015 esmakordselt Ettevõtliku Loomuse Indeksit AESI, mis on üles ehitatud kolme motivatsioonifaktori keskmisel. Soov: kas vastaja soovib alustada äri. Stabiilsus sotsiaalse surve kontekstis: kas vastaja laseks end sotsiaalsel keskkonnal, näiteks pere ja sõbrad, veenda enda ettevõttega mitte alustama. Teostatavus: kas vastaja tunneb, et ta on piisavalt pädev äri alustamiseks.

Kommentaarid